21 Gru

Konwersja id grupy checkboxów na tablicę w jQuery

How to convert a group of checked checkboxes to array in jQuery?

1. Kod html

2. Tworzymy tablice pomocnicza.

3. Wybieramy wszystkie zaznaczone checkboxy z grupy i kazdego id dodajemy do tablicy (s.push).