25 Sty

Operacje złączenia tabel w SQL

Złączenie naturalne tabel

Operacje LEFT JOIN tworzą lewe sprzężenie zewnętrzne, które zawierają wszystkie rekordy z pierwszej (lewej) z dwóch tabel, nawet jeśli w drugiej (prawej) tabeli nie ma pasujących wartości dla żadnych rekordów.

Operacje RIGHT JOIN tworzą prawe sprzężenie zewnętrzne, które zawierają wszystkie rekordy z drugiej (prawej) z dwóch tabel, nawet jeśli w pierwszej (lewej) tabeli nie ma pasujących wartości dla żadnych rekordów.

Operacje OUTER JOIN tworzą pełne zewnętrzne złączenie, które zawierają wszystkie rekordy z pierwszej (lewej) i drugiej (prawej) tabeli, nawet jeżeli nie istnieją w obu tabelach pasujące rekordy.