02 Mar

Jak znaleźć nazwę PK w MSSQL

How to find Primary Key column name in MSSQL ?

Czasami zachodzi potrzeba znalezienia nazwy kolumny klucza głównego w tabeli, np. gdy stworzyliśmy procedurę, która odpowiada za edycję wartości w różnych tabelach, których klucze główne nie mają wspólnej nazwy. MSSQL udostępnia wbudowaną procedurę sp_pkeys, która wymaga tylko jednego parametru – nazwy tabeli.