20 Wrz

How to generate INSERT statements from the existing datatable in MSSQL?

Poniżej zamieszczona została świetna procedura udostępniona przez Narayana Vyas Kondreddi umożliwiająca eksport danych w postaci poleceń INSERT z bazy MSSQL (SQL Server 2005). W SQL Server 2008 możliwe jest użycie wbudowanej funkcji Create Scripts (menu podręczne na gałęzi z nazwą tabeli).