16 Wrz

How to import CSV file to MSSQL Database?

Jak zaimportować plik CSV do bazy MS SQL ?

There is a simple way to do that:
1. First you have to enable Ad Hoc Distributed Queries in your database server. Run SQL Management Studio and open a new query window on your database. Then type:

2. Execute csv file import:

If your csv file have id column you’ll see message „Cannot insert explicit value for identity column in table ‚Powiaty’ when IDENTITY_INSERT is set to OFF.”. To enable IDENTITY_INSERT type:

Jeżeli pojawią się problemy z kodowaniem polskich znaków należy otworzyć plik w notatniku i w trakcie zapisywania (Zapisz jako) zmienić kodowanie na właściwe – unicode.

(ź:opracowanie własne)