11 Lip

Przydatne parametry apt-get

apt-get -s – przeprowadza symulację instalacji (dowiemy się czy instalacja przebiegnie bez problemów)
apt-get -f – apt-get sam znajdzie rozwiązanie problemu
apt-get -m – zignorować brakujące zależności
apt-get -y – która automatycznie odpowiada na wszystkie pytania „tak”
apt-get –reinstall – gdy chcemy tylko przeinstalować tę samą wersję danego programu
apt-get –fix-missing – naprawa uszkodzonych, źle pobranych pakietów
apt-get -t repository – pozwala określić repozytorium online, z którego chcemy pobrać pakiet i wszystkie zależności

apt-get autoremove – usuwa osierocone pakiety
apt-get clean – usuwa wszystkie pakiety, które już pobraliśmy i zainstalowaliśmy
apt-get auto-clean – usuwa pakiety, których nie można już pobrać
Po uruchomieniu trzech wyżej wymienionych polecenń łatwo możemy zwolnić troche miejsca na dysku bez wpływania na funkcjonowanie systemu

apt-get check – dostarcza informacji o funkcjonowaniu pakietu
apt-get update – odświeża bazę
apt-get upgrade – wykonuje update pakietów
apt-get dist-upgrade – wykonuje update całego systemu

Więcej informacji