18 Sie

Jak wyświetlić Kalendarz Google na pulpicie linux’a (ubuntu) ?

How to display Google Calendar on your desktop (in linux, ubuntu)

1. Instalujemy dwa moduły python’a. Wszystkie operacja wykonujemy na koncie root’a
python-gdata.noarch: A Python module for accessing online Google services – moduł umożliwiający dostęp do serwisów google
python-dateutil.noarch: Powerful extensions to the standard datetime module – moduł z dodatkowymi poleceniami do obsługi daty i czasu

2. Ściągamy w konsoli program gcalcli (na tą chwilę najnowsza wersja to 2.1)

3. Rozpakowujemy ściągnięte archiwum

4. Przenosimy rozpakowany plik

do odpowiedniego katalogu

5. Tworzymy plik

(w katalogu domowym), np.

6. Wpisujemy w edytowanym pliku dane niezbędne do zalogowania się do naszego konta w google

7. Ustalamy odpowiednie prawa (zabezpieczenie pliku)

8. Sprawdzamy działanie programu

W przypadku wystąpienia błędu

😉 lub Error: Unable to connect, https required! łączymy się po https’ie

Dodatkowo w wersji 2.1 pojawia się błąd obsługi polskich znaków w kalendarzach, co powoduje wyświetlenie komunikatu:
UnicodeDecodeError: ‚ascii’ codec can’t decode byte 0xe5 in position 9475: ordinal not in range(128)

Konieczne jest wymuszenie kodowania utf-8 poprzez dodanie kilku linijek w skrypcie:

Po uruchomieniu polecenia w konsoli powinien wyświetlić się kalendarz z danymi z googla.

9. Instalujemy conky, ktory umożliwi nam wyświetlenie tekstu z konsoli na pulpicie.

10. Tworzymy plik konfiguracyjny dla conky’iego i zapisujemy go w swoim katalogu domowym

Zawartość pliku:

11. Sprawdzamy działanie conkiego, skonfigurowanego do pracy z gcalcli i ew. dodajemy go do autostartu: