24 Paź

Programowanie zwinne i manifest agile

Programowanie zwinne (Agile software development) – grupa metodyk oparta na programowaniu iteracyjnym, tzn. wymagania oraz rozwiązania ewoluują podczas współpracy samozarządzalnych zespołów. Dobrze sprawdza się w niedużych zespołach programistów, w których nie występuje problem z komunikacją (komunikacja zastępuje rozbudowaną dokumentację). W trakcie każdego etapu (iteracji) przeprowadza się testowanie kodu, zbieranie wymagań, planowanie rozwiązań itp. Skład zespołu jest wielofunkcyjny i samozarządzalny (brak hierarchii). Członkowie sami decydują jak osiągnąć wyznaczone cele.
  1. Działające oprogramowanie > rozbudowanej dokumentacji
  2. Ludzie i ich współpraca w obrębie zespołu > rozbudowana dokumentacja
  3. Współpraca z klientem > negocjowanie umów
  4. Reagowanie na pojawiające się zmiany > sztywne realizowanie planu