17 Paź

Windows Azure – importowanie dysków VHD

Istnieje kilka sposobów na przeniesienie lokalnego dysku VHD do chmury Azure jednak najciekawszą opcją wydaje się wykorzystanie azurowego PowerShell’a. Do największych zalet takiego rozwiązania możemy zaliczyć:

– komenda Add-AzureVHD automatycznie konwertuje pliki VHDX na VHD,
– do Azure kopiowana jest tylko ta część VHD, które posiada dane (puste miejsce jest pomijane) co znacznie przyśpiesza proces wysyłki,
– po zakończonej wysyłce liczona jest suma kontrolna dzięki czemu mamy pewność, że dane zostały przesłane prawidłowo.

Wysyłanie VHD do chmury należy rozpocząć od instalacji Azure PowerShell np. z wykorzystaniem Microsoft Web Platform Installer.
Po instalacji uruchamiamy konsolę i wydajemy następujące polecenia:

PS C:\> Get-AzurePublishSettingsFile

Powyższa komenda, po zalogowaniu do Azure, pozwala na ściągnięcie certyfikatu niezbędnego do dalszej pracy. Kolejnym krokiem jest zaimportowanie ściągniętego certyfikatu:

Import-AzurePublishSettingsFile “C:\sciagnietyCertyfikat.publishsettings”

Następnie wydajemy komendy:

PS C:\> Get-AzureDisk
PS C:\> Get-AzureDisk | findstr /i MediaLink << zawężenie wyników; wybieramy odpowiedni storage np. MOJSTORAGE12345

Polecenia te umożliwiają pobranie ścieżek Storage przypisanych do naszego konta w chmurze.
Ten sam efekt osiągnąć można kopiując nazwę Storaga w panelu administracyjnym.

Po wybraniu z listy odpowiedniego Storage możemy przystąpić do wysyłania danych.

PS C:\>$zrodlowyVHD = „C:\mojVHDdoWyslania.VHD”
PS C:\>$docelowyVHD = „https://MOJSTORAGE12345.blob.core.windows.net/vhds/mojPrzeslanyVHD.vhd”
PS C:\>Add-AzureVhd -LocalFilePath $zrodlowyVHD -Destination $docelowyVHD -NumberOfUploaderThreads 3

Przesłanie VHD może, w zależności od rozmiaru i szybkości łącza trwać od kilkudziesięciu minut do kilku godzin.

azureUploadVHD

Przesłany obraz dysku musimy jeszcze podpiąć pod maszynę wirtualną. Najprościej do tego celu wykorzystać panel administracyjny Azure.

1. Logujemy się na konto https://manage.windowsazure.com
2. Klikamy zakładkę „VIRTUAL MACHINES”
3. Klikamy „Disks”
4. Klikamy „Create”
5. Wypełniamy „Name” i wskazujemy odpowiedni VHD (ten, który przed chwilą przesłaliśmy”
6. Upewniamy się, że opcja „The VHD contains an operating system” jest zaznaczona.
7. Klikamy OK.

Ściągnięcie na dysk obrazu VHD możliwe jest z wykorzystaniem poleceń:

PS C:\>$docelowyVHD = “C:\mojSciagnietyVHD.vhd”
PS C:\>$zrodlowyVHD = “https://MOJSTORAGE12345.blob.core.windows.net/vhds/MyWindows2012.vhd”
PS C:\>Save-AzureVhd -Source $zrodlowyVHD -LocalFilePath $docelowyVHD -NumberOfThreads 3

Alternatywnie do przesyłania obrazów wykorzystać można jeden z wielu programów, np.
http://www.cloudberrylab.com/free-microsoft-azure-explorer.aspx
lub http://www.cerebrata.com/products/cloud-storage-studio/introduction