06 Wrz

Czym jest specyfikacja wymagań?

Specyfikacja wymagań jest dokumentem opisującym wymagania na produkt. W dokumencie tym klient, w sposób zrozumiały dla dostawcy, określa jaki produkt chciałby otrzymać. Właściwe sporządzenie specyfikacji wymagań powinno doprowadzić do ułatwienia komunikacji pomiędzy klientem a dostawcą, obniżenia kosztów wytworzenia produktu, eliminacji błędów merytorycznych w produkcie, ułatwienia szacunku kosztów i czasu wytworzenia produktu oraz docelowo do ułatwić podpisanie umowy pomiędzy klientem i dostawcą.

1. Wstęp
Zakres produktu – ogólny podpunkt będącym właściwym wprowadzeniem w tematykę, mówiący jaki jest zakres tworzonego produktu, określający cel jego powstania oraz opisujący odbiorców realizowanego produktu.Słownik – słownik pojęć i skrótów wykorzystywanych w specyfikacji (uwaga: należy zrezygnować z założenia, że czytelnik dokumentu będzie znał podstawowe skróty będące oczywiste dla autora)

2. Specyfikacja wymagań
Wymagania użytkownika – precyzyjny opis w języku naturalnym funkcji systemu. W tym miejscu często zawarte są także wymagania niefunkcjonalne i ewentualne zależności z innymi systemami.
Architektura systemu – proponowana architektura systemu z podziałem na moduły i ogólnym opisem funkcji tych modułów.

3. Definicja wymagań funkcjonalnych
W tym miejscu należy opisać wszystkie funkcje systemu. Zaleca się stosowanie podziału na logiczne kategorię. Każdą funkcję systemu należy opisać ze szczególnym uwzględnieniem następujących składowych:
-unikatowa nazwa,
-opis,
-dane wejściowe,
-dane wyjściowe,
-sposób działania (może być pominięty w przypadku wyczerpania tematu w opisie),
-efekty uboczne,
-algorytmy (dla funkcji wykonujących nietrywialne czynności, np. skomplikowane wyliczenia, nie musi być w tym miejscu sformalizowany ale jedynie określony ze wskazaniem źródła).

4. Definicja modelu danych
-specyfikacja danych jakie system ma obsługiwać,
-określenie typu i ilości danych.

5. Definicja wymagań niefunkcjonalnych
-wszelkie uwagi i sugestię użytkownika dotyczące wyglądu czy też sposobu realizacji systemu,
-określanie oprogramowania bądź bibliotek, które użytkownik posiada i chce aby były one użyte (np. MySQL)
-inne ograniczenia.

(ź:opracowanie własne)

Więcej informacji:
„Zasady tworzenia specyfikacji wymagań dla systemów informatycznych  wraz z przykładową specyfikacją”
Autor: Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
Właściciel autorskich praw majątkowych: Miasto Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *